Ha inkább hallgatnád, mint olvasnád: PODCAST 

Nemrégiben sétáltunk feleségemmel egyik reggel Panni picilányunk kíséretében, és arról beszélgettünk, vajon milyennek lát bennünket Isten. Ez nálam visszatérő téma – akadt is, aki csodálkozott rajta, hogy egy lelkipásztor ilyeneken gondolkodik; mondtam is neki, hogy ezt teszem főállásban, sőt másokat is ennek a kérdésnek a feltevésére, Istentől jövő válasz keresésére bátorítok, ez a hivatásom.

Aztán hazaérkezve a babakocsis sétáról igeolvasásomban éppen a Zakariás könyvének 3. része következett az olvasásban. Úgy éreztem, Isten azonnal választ is adott kérdéseimre. Az angyali jelenés Jósua főpapról, Jócádák fiáról szól, nagyon különleges, összetett, kifejező képet mutatva róla – s talán kicsit rólunk is. 

Először is Isten színe előtt áll – mint mi valamennyien: figyelmének előterében zajlódik az életünk, elsődleges értékelését maga az Úr adja meg, az Ő végső szava számít. Az Ő jelenléte a legmeghatározóbb körülmény, akármi más venne körül vagy hangoskodna is körülöttünk. 

Van is hangoskodás, a Sátán szintén főállásban vádol – persze csak miután felismertük a Szent jelenlétét… azelőtt persze vezetett és bátorított a bűnre, most pedig le akar húzni a mélybe általa. De a Kegyelem Ura már nem enged, elnémítja, messze zavarja rosszakarónkat. Utána foglalkozik velünk, miután biztonságos jelenlétébe vont.

A megállapítás, hogy emberéletünk szennye rajtunk, nem vita-, hanem ténykérdés. De Istent ez a legkevésbé sem lepi meg: „önhatalmúlag” rendelkezik, kegyelem által megtisztít. Nem elveszi rangunkat – amely ha nem is főpap, de Isten teremtménye és képmása, gyermeke, tanítványa –, hanem ahhoz felemel. Ez az ő stratégiája, pedagógiája: megtisztít, felhatalmaz, rangra emel. És kér, figyelmeztet, hogy ebben az új életben, lehetőségben járjunk. 

Mindennek árát Jézus Krisztus fizette meg, hogy ez ilyen „egyszerűen” működhessen. Az ő nagypénteki áldozata nyitja meg az utat a kegyelemre, a megtisztulásra, húsvéti győzelme pedig az új és örök életre. Dicsőség neki mindörökre!

Boros Dávid

Csütörtökön lesz Lelki Reggeli, 8:15-9:00 között, továbbra is online formában, ahol a fentiekről fogunk beszélgetni, várunk szeretettel! Az online Lelki Ebédet pedig szerdán 12:30-tól tartjuk. Csatlakozási linkek a www.lelkiebed.hu -n.

Kérdések a továbbgondoláshoz:

1. Mit gondolsz, ma milyennek lát téged Isten?

2. Ha Isten fizikailag láthatóan is ott lenne veled a szobában, az ő jelenlétét nem tudnád elfelejteni, az hogyan változtatna meg? Vajon miért nem teszi meg ezt?

3. Számodra mit jelent a kegyelem megtisztító ereje? Mi ennek a hatása rád rövid és hosszú távon? 


Ha  tetszett ez a Hétindító Üzenet, küldd el másoknak is!