Ha inkább hallgatnád, mint olvasnád: PODCAST 

Elkezdődött az Advent 4. hete.
Ez az év valószínűleg mindannyiunknál kiverte a biztosítékot, ezért most még inkább érezzük, mennyire nagy szükségünk van az Úr Jézusra.
A virtuális Lelki Ebédeken már 4. hete együtt készülünk a karácsonyra.
Hogy ne csak a külső, hanem a belső dolgokra is figyeljünk, a háláról, reményről, örömről és a szeretetről beszélgetve, lelkileg is próbálunk ráhangolódni a karácsony eredeti üzenetére.

1. Megtudtuk, hogy mi a HÁLA és mire jó:

 • a boldogság egyik legfontosabb eleme
 • egészségvédő hatása van: „Ha orvosság lenne, ez volna a világ legkelendőbb terméke”
 • pozitív energia: társas kapcsolataink erőforrása
 • belső érzelmi biztonságunk megerősítője, általa oldódik az ismeretlentől való szorongásunk.

Kiderült, hogy a hála tanulható, és kaptunk ehhez néhány tippet is:

 • Dönts és válaszd a pozitív gondolatokat, a pozitív hozzáállást!
 • Járj nyitott szemmel, keresd meg magad körül a jót és a szépet, amikért hálás lehetsz!
 • Ne vedd természetesnek, magától értetődőnek a jó dolgokat, hogy ne csak akkor döbbenj rá ezek értékére, amikor már elvesztetted őket! (szüleid, barátaid, képességeid pl. ízlelés)

És kaptunk egy kis bíztatást is arra, hogy fejezzük is ki a hálánkat:

 • „Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thessz 5,18)

2. Beszélgettünk arról is, hogy mi a REMÉNY

 • Pozitív jövőkép, pozitív várakozás a jövőre vonatkozóan.
 • Honnan van? Kitől várjuk? Mi táplálja?

És hogy hívőként könnyű dolgunk van ezen a téren, mert csodálatos ígéreteket kaptunk:

 • János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. „
 • Máté 11,28-30: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”

3. A múlt héten rá kellett döbbennünk, hogy bizony van mit tanuljunk a gyermekeinktől!
A gyerekek „tele vannak tiszta ÉLETÖRÖMmel: nem annyira az embereknek és dolgoknak, hanem sokkal inkább az életnek magának örülnek.” (Anthony de Mello)
Felnőttként mi is vágyunk az örömre, de sajnos a mindennapi élet próbái sokszor megnehezítik, hogy hozzájussunk.
Sokan káros „örömforrásokhoz” nyúlnak, melyek pillanatnyi örömöt, megelégedést tudnak adni, de hosszú távon szenvedést, betegséget, káros függőséget okoznak.
Megismerhettük a Biblia által kínált valódi és tartós ÖRÖMforrásokat:

 • …aki mást felüdít, maga is felüdül. (Példabeszédek 11:25)
  ha másokat, akik bajban vannak, felemelünk, segítünk, szeretünk, támogatunk, akkor nem csak jót teszünk embertársunkkal, hanem abból jó származik számunkra is, akik segítséget adunk.
 • A Biblia szerint létezik egy olyan öröm, ami minden körülménytől független:
  • „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4:4)
  • „Az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek” (Nehémiás 8:10)

aminek a titka, hogy ”az Úrban”, vagyis mennyei Édesatyánk szerető karjai között vagyunk, és ez nagy örömmel, biztonsággal tölt el bennünket.
Szembesültünk néhány kényes kérdéssel is, hogy

 • Vajon tudunk-e mi, mai keresztények így örülni annak, hogy Jézus Krisztusban megváltottak vagyunk? Tudunk-e örülni az örök életünknek?
 • Vajon látja-e a világ az örömünket, vagy egészen mást látnak rajtunk?

Keresztényként, Isten gyermekeként valami „minden értelmet felülhaladó békesség”, védettség és biztonság kellene, hogy átjárja lelküket.

 • Merjük kimutatni örömünket az Úrban!
 • Tanuljuk meg a gyerekektől, hogyan kell örülni, ünnepelni. Örüljünk annak, hogy Isten gyermekeivé fogadott bennünket!
 • Az öröm a boldogság másik legfontosabb eleme. „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.„ (ApCsel 20:35)
 • Éljük meg a hétköznapokban is ezt az örömöt, legyünk mi az Örömhír hordozói és továbbítói a világ számára.

4. Ezen a héten pedig a SZERETET lesz a fókuszban.
Szeretet Himnuszának gyönyörű mondatain keresztül próbáljuk megérteni, hogy mit is jelent ez a szó a gyakorlatban:

 • „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
 • Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,
 • Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
 • Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
 • A szeretet soha el nem fogy

(1 Kor. 13,4-8.)

Ezen a héten gyújtjuk meg a 4. adventi gyertyát.
Erről Jézus Hegyi Beszédének egyik gondolata jutott eszembe:
Máté 5,14-15.: „Ti vagytok a világ világossága. … Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak”

Mi vagyunk ezek a gyertyák a világ, a környezetünk, a kollégáink számára…

Áldott Adventet!
Ildi

Lelki Ebéd és Lelki Reggeli: Most mindkettőn karácsonyi beszélgetésünk lesz, szeretettel várunk mindenkit! Ha van olyan ismerősöd, aki minden évben csak karácsonykor szokott templomba menni, de idén a Covid miatt nem megy, hívd el – hangolódjunk velünk az ünnepre a karácsony eredeti üzenete mentén!

A Lelki Ebéd szerdán 12:30-tól lesz, a Lelki Reggeli csütörtökön 8:30-tól. Linkek a www.lelkiebed.hu -n.