Ha inkább hallgatnád, mint olvasnád: Kísérleti jelleggel most is van PODCAST 

Nagy örömmel tölt el, mikor a vasárnapi istentiszteletek keretében gyülekezetünk dicsőítő csapata előadja a Kegyelme átölel című csodaszép dalt. Még napokkal utána is fülemben cseng a refrén: „Az én Királyom, minden király felett.”

Talán, így a Karácsony közeledtével ez a dal még inkább segít megérteni, hogy valójában ki is született meg szegényes körülmények között egy istállóban, ki feküdt egy állatoknak szánt jászolban.
Bár egy kisded van a szemünk előtt, de valójában a magasságos Isten fia jött el erre a Földre, a mindenség Királya. 

Néha azon gondolkodom, mi szemléltethetné legjobban ezt a hatalmas Királyt, hogyan lehetne áttörni azt világi értelemben vett királyképet, mely sokszor eszünkbe jut a „király” szóról?  Van egy játék, melyben központi szerepe van a királynak, ez pedig a sakk. Igazán jól szemlélteti, hogyan gondolkodunk a földi királyokról. Maga a játék elnevezése a perzsa „shāh” szóból ered, amely uralkodót jelent. A táblán kezdésnél 16 világos és 16 sötét bábu áll egymással szemben, van olyan figura, amiből csak egy-egy, de van amiből nyolc-nyolc is van. Összesen 6 féle bábu sorakozik fel a táblán, sajátosságuk, hogy mindegyik másképpen léphet. Az összes figura közül a király a legfontosabb, de tudni kell, hogy csak egyetlen mezőt léphet bármelyik irányba. A játék célja, hogy az ellenfél királya – akit egyébként nem lehet leütni – úgy legyen megtámadva (azaz olyan ütésbe kerüljön), hogy ne legyen menekülési lehetősége. Ez a matt. Ha a királyod mattba kerül, vesztettél! Ezért a fő szabály: védd a királyodat, helyezd biztonságba! Ha tudsz, sáncolj, bármelyik másik bábud feláldozható, csak a király megmeneküljön! 

Hamar rá kell jönnünk, hogy a sakk „királya” bizony, közel sem olyan király képét hoz elénk mint, amilyen a mi Királyunk: Jézus. 

Milyen új szabályok érvényesülnének, ha Isten fiáról mintáznánk meg a sakktábla királyát?
Először is fel kellene cserélnünk a bábuk szerepét. Az új király nem csak egy-egy apró lépéssel tudna haladni, hanem ő lenne a leghatalmasabb, bármit megtehetne. „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28:18). Ez a király nem rejtőzne el mások mögé. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (János 1:14). Nem kérné, hogy a többiek áldozzák fel magukat érte, hanem a végső győzelemben önmagát adná áldozatul, hogy mások élhessenek. „Ő feláldozta önmagát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen gonosz világból” (Galata 1:4) „aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket” (Titusz 2:14).

Drága testvérem, kívánom, hogy ebben az adventi-karácsonyi időszakban mindannyian meglássuk, milyen hatalmas és csodás a mi Királyunk, az ÚR Jézus. 

Szeretettel,
Sábián Zsolt

Különleges Lelki Ebéd lesz szerdán, adventi sorozatot tartunk:

Karácsonyra készülve Jézus első kontaktjait, emberi találkozásait beszélgetjük át, szerdánként 12:30-tól, nagy szeretettel várunk ezekre a kiemelt alkalmakra! Csütörtökön pedig Lelki Reggeli lesz 8:15-9:0 között, ahol a Hétindító Üzenet témájáról fogunk beszélgetni. Mindkét lehetőség online lesz, a www.lelkiebed.hu oldalon megtalálod a csatlakozási linkeket.

Kérdések a továbbgondoláshoz:

1. Ha a mindennapokban szóba kerülnek a különböző királyok, eszedbe jut-e Jézus? Te hogyan jellemeznéd Őt, mennyiben más, mint a földi királyok?

2. Meglátod-e a betlehemi jászolba fektetett csecsemőben a Mindenség Királyát?

3. Engeded-e, hogy Jézus legyen az életed Királya?

Ha  tetszett ez a Hétindító Üzenet, küldd el másoknak is!