Bizonyára te is ismersz olyan embert, aki viselkedése, megnyilatkozásai alapján „kemény vonalas” ateistának nevezhető. Kijelentésein, reakcióján látható, hogy nagyon távol Istentől, szemben áll a keresztény hittel. Talán rokonaid, vagy a munkatársaid között is van ilyen személy. De mit mondasz akkor, ha arról hallasz, hogy ez az ember megtért, és élő hitű keresztény lett? 

Említsünk egy példát a rock/metal zene világából.
Amerikában, a 80-as években számos heavy metál banda létezett. Közülük az egyik legmegbotránkoztatóbb a W.A.S.P nevű zenekar volt. A színpadot borító vér, a koponyák hozzátartoztak koncertjeik légköréhez, show-jához, hírhedtek voltak mocskos dalszövegekről. Évtizedekkel később, az együttest alapító énekes-gitáros (Blackie Lawless) megtért és keresztény hívő lett. Ekkor aztán jöttek a különböző reakciók.  
A rajongók sokáig nem értették, hogy a koncertek dallistájáról miért töröltek régi „siker számokat”? A válasz pedig egyszerű volt: keresztényként már nem tudták felvállalni ezeket a régi számaikat. Egy új albumot is kiadtak, Golgotha néven, amely már egyértelműen a hívő élet terméke. Ez zeneileg továbbra is egy rock/metál album volt, viszont a dalszövegek Jézusról, a bűnös ember megtéréséről szólnak. A keresztények szintén meglepődve figyelték ezt a változást. Kétkedve fogadták, hogy az egykori „fekete bálvány” tényleg, megtért? Vagy, ez csupán egy marketing fogás?

Hogy a jobban megértsük mi is zajlik ilyenkor, nézzük meg a Bibliában Saul történetét! Megtérése előtt tűzzel-vassal üldözte a keresztényeket.. „Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz” (Apcsel 9:1).

Jézus megszólította őt a Damaszkuszi úton és ez örökre megváltoztatta életét. Saul ezután három napra elvesztette látását, mindaddig, amíg egy Anániás nevű tanítvány, Isten parancsára el nem ment hozzá és rá nem tette kezét. 

Anániás teljes döbbenettel fogadta, hogy kihez is akarja küldeni az Úr: „ …Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault… Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.”(9:11,13-14) Anániás saját emberi tapasztalati alapján jellemezte Sault. Isten, viszont csattanós választ adott erre. „ Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé.”(ApCsel 9:15)

Isten látásmódja merőben más, mint a miénk. Ő nem csak a pillanatnyi helyzetet látja, hanem a jövőt is és mindenkivel személyes terve van. 
Saul újjászületett emberként, Pál apostolként megkezdte hatalmas evangelizációs útját. De ilyen múlttal nem könnyűek a keresztény élet első lépései. A régi közeg, melynek korábban nagyra értékelt tagja volt, ezek után ellenségnek tekintette. „Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele.” (ApCsel 9:23) A hívő közösség pedig félelemmel, és távolságtartással fogadta. „Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány.” (ApCsel 9:26) A mi Urunknak hála, Pál az Ő választott eszköze lett, hirdetve mindenfele Jézus Krisztus életünket megváltó áldozatát. Ez a történet engem arra bátorít, hogy meg merjem szólítani az Evangéliummal azokat az embereket is, akik látszólag nagyon messze állnak Istentől, sőt kifejezetten mérgesek, ha az ÚR Jézus neve szóba kerül. Persze, könnyebb olyan emberek felé bizonyságot tenni, akik kedvesek és érdeklődést mutatnak az ÚR igéje iránt. De Krisztus mindannyiunkért vállalta a kereszthalált. Fontos, hogy az emberek tudják, hogy az Atya szereti őket és ma is haza vár mindenkit.

Áldott napot!
Sábián Zsolt

Ezen a héten is lesz csütörtökön Lelki Reggeli, 8:15-9:00 között, ahol erről fogunk beszélgetni, a www.lelkiebed.hu oldalon megtalálod az online csatlakozós linket. Viszont szerdán kivételesen nem lesz Lelki Ebéd, az őszi szünet miatt. 

Kérdések a továbbgondoláshoz:

1.    Ismersz olyan személyt, akinek a megtérésén meglepődtél?

2.    Hogyan fogadod egy korábban Istennel, a keresztény hittel keményen szembe helyezkedő ember megtérését? Tudsz ennek szívből örülni, vagy kételkedsz?

3.    Te mit teszel annak érdekében, hogy ilyen emberek is megismerjék az Evangéliumot és hitre jussanak?

4.    Mersz-e ilyen emberek felé is közeledni és szolgálni az Evangéliummal?

Ha esetleg érdekel, hallgasd meg a W.A.S.P. együttes Golgotha című számát az azonos című albumról, egy szöveges (angol + spanyol) video keretében.

Ha  tetszett ez a Hétindító Üzenet, küldd el másoknak is!